Henkilöauton ajokortti opetusluvalla

 

Henkilö- tai pakettiauton kuljettamiseen tarvittavan B-luokan ajokortin voi suorittaa 18-vuotiaana. Teoria- ja ajo-opetuksen voi aloittaa 17-vuotiaana.

Ajokortin kuljettajaopetus hankitaan joko autokoulussa tai opetusluvalla, tai yhdistelemällä koti- ja ammattiopetusta. Opetuslupaa haetaan Trafista ja hakemus tulee täyttää Ajovarman palvelupisteessä. Opetuslupaopetuksessa opetuslupaopettaja vastaa oppilaan teoria- ja ajo-opetuksesta, mutta on järkevää hyödyntää myös ammattiopetusta, jotta varmistetaan opetussuunnitelman mukainen kuljettajaopetus. Opettajan tulee olla vähintään 25 vuotias, jolla on ollut B-kortti vähintään 3 vuotta voimassa. Lisäksi ajohistoria tutkitaan ennen opetusluvan myöntämistä. Opetuksen voi aloittaa vasta kun opetuslupa on myönnetty.


Opetuslupaopetuksessa toimi näin:

 

1. Ensimmäisenä opettaja suorittaa teoriakokeen, joka edellyttää perehtymistä kuljettajaopetuksen opetussuunnitelmaan ja valmentautumista kokeeseen eAutokoulussa teoriakokeen harjoitusohjelmalla.

2. Opetusajoneuvo täytyy muutoskatsastaa kouluajoneuvoksi. Pakollisina varusteina ovat: opettajan jarrupoljin, opetuskolmio ja opettajan lisäpeili.

3. Hae opettajan opetuslupa ja oppilaalle ajokorttilupa.

4. Aloita teoria- ja ajo-opetus

  • Oppilaan itseopiskelu autokoulun oppikirja, työkirja ja sähköinen eAutokoulun oppimisympäristö
  • Opetussuunnitelman mukainen teoriaopetus (19h) kotiopetuksena, jonka voit osittain korvata Autokoululiiton Nettiteoriassa tehokkaalla 10h opetuspaketilla
  • Opetussuunnitelman mukainen ajo-opetus opetusluvalla ja täydentäen opetusta ammattiopetuksena autokoulussa

5. Oppilaan teoria- ja ajokoe

  • Teoriakokeen voi suorittaa kuukautta ennen ajokortin vähimmäisikää (18v) edellyttäen, että vaadittu teoriaopetus on annettu
  • Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen ja 18 vuotta täytettyään oppilas voi suorittaa ajokokeen
  • Teoria- ja ajokokeeseen tulee varata aika Ajovarmalta

6. Harjoittelu- ja syventävävaihe tulee suorittaa autokoulussa

 

Valitse tuotteet

 

Valitse oppilaalle Autokoulun oppikirja + eAutokoulun lisenssi ja lisäksi opettajaa varten opettajan lisenssi.

Lisäksi suosittelemme Autoulun työkirjaa ja tehokasta opetuslupalaisen teoriatuntipakettia.