Oppimisen ja opettamisen psykologia kuljettaopetuksessa

Oppimisen ja opettamisen psykologia

  • Tuote nro: 9903VK

Tuotteen kuvaus

Nuorten ja uusien kuljettajien onnettomuusriski on heti itsenäisen ajouran aloittamisen jälkeen korkeampi kuin kokeneempien ja vanhempien kuljettajien. Vakavia onnettomuuksia sattuu paljon ja erityisesti niitä sattuu nuorille mieskuljettajille. Uusien kuljettajien onnettomuusriskiä on pyritty alentamaan kuljettajaopetuksella ja siihen liittyvällä kuljettajantutkinnolla sekä liikennevalvonnalla.

Tämä kirja on kirjoitettu koska kuljettajaopetuksesta ei Suomessa ollut olemassa ajantasaista oppimisen ja opettamisen psykologiaa sekä pedagogiikkaa ja didaktiikkaa käsittelevää teosta.

Kirja on suunnattu liikenneopettajille, sekä muille liikennekasvatuksen ja -opetuksen saralla työskenteleville. Kirja sopii hyvin myös vanhemmille jotka opettavat lapsille ajokorttiopetusta opetusluvalla.

 

Katso myös